Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

bedragen x €1.000
Omschrijving20222023202420252026
Bestaand beleid
Lasten79.97674.48573.68373.65172.925
Baten-33.997-33.678-33.183-33.183-33.183
Saldo45.97940.80740.50040.46839.742
Stortingen reserves00000
Ontrekkingen reserves-887-323-62-62-62
Saldo mutaties reserves-887-323-62-62-62
Budgettair neutrale wijzigingen79-40-40-23-23
3O-ontwikkelingen-763-1983215
Nieuw beleid050-72330513
Septembercirculaire3.537-55000
Totaal programma47.94640.42140.33440.74540.185
Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28