Programma's

Programma 8. Veilige omgeving

1. Inleiding

Amendement gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 10 november 2022 de programmabegroting 2023-2026 besproken en vastgesteld met het volgende amendement:

  • Intensiveer preventieve controles in het buitengebied en op bedrijventerreinen: de gemeenteraad heeft besloten om 1 extra toezichthouder (€ 85.000 per jaar) aan te trekken, die specifieke ingezet gaat worden op actieve preventieve controles in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit ter voorkoming van ondermijnende activiteiten. Dit doen we op projectbasis voor de periode van drie jaar. Na deze periode wordt de impact van deze extra capaciteit geëvalueerd.  

Inleiding

Ons doel is een aantrekkelijke omgeving te zijn waar inwoners zich veilig voelen om te kunnen wonen, werken en recreëren. We zijn als gemeente in staat om in te kunnen spelen op de actuele veiligheidsproblematiek. De algemene doelen voor de periode 2023-2026 zijn:

  • Een samenleving die weerbaar, veerkrachtig en zelfredzaam is.
  • Veilige wijken met een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.
  • Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren, en stoppen van ondermijnende criminaliteit.
  • Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoring van de openbare orde.
  • Behouden of verbeteren van de veiligheidsgevoelens en veiligheidscijfers.

Deze doelen zijn alleen te realiseren door nauw samen te werken met de verschillende (veiligheids)partners, een goed netwerk te onderhouden, duidelijk uit te spreken wat we van elkaar verwachten en prioriteiten te stellen. Dit doen we door integraal te werken waar kan, focus te hebben op de oorzaken en maatschappelijke effecten en preventie en repressie altijd met elkaar te verbinden.

Lasten & baten

9.064.521

2,4 %

91.812

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28