Programma's

Programma 1. Welzijn en zorg

bedragen x €1.000
Omschrijving20222023202420252026
Bestaand beleid
Lasten100.86797.90292.50991.64291.505
Baten-3.634-1.921-1.921-1.921-1.921
Saldo97.23395.98190.58889.72189.585
Stortingen reserves00000
Ontrekkingen reserves-6.460-3.533-200-2000
Saldo mutaties reserves-6.460-3.533-200-2000
Budgettair neutrale wijzigingen43455455455455
3O-ontwikkelingen315875875875875
Nieuw beleid01001501000
Septembercirculaire-26-76-26-26-26
Totaal programma91.10693.80291.84290.92690.889
Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28